Home » Z

Op 't Zand

Fam. Willems, Graafschedijk 69

.

Fam. van Bommel-Paters, Graafschedijk 71

Fam. Cornelissen, Graafschedijk 60

Locatie afgebroken boerderij van Antoon Paters, op 'het Zand'.


Boerderij 't  Zand'


Zanddijk

 

De Zanddijk was een stuk van de Zomerdijk(zie Zomerdijk), die liep van de Escharense Brug naar Grave. 

Deze zanderige dijk ging voor boerderij/herberg De Alendonk langs en ging hierover in de Alendonksedijk. 

De Zanddijk is tot in de jaren 60 vorige eeuw, niet meer geweest dan een grindpad op de dijk.

 

De Zanddijk was ten tijde van de Beersche Maas een belangrijke weg. Hij had toen echt de functie van Zomerdijk. Als de 'Maas om was' en het gebied vanaf de Brouwketel tot aan de Zanddijk onder stond, lagen er op de hoek roeibootjes waarmee men overgevaren kon worden.  

Pas rond 1960 werd de weg verhard en werd er tevens de bocht richting Beerschemaasweg uit gehaald. De grote boerderij van Frans Spanjers (hoek Beerschemaasweg/Zanddjk) werd hiervoor gesloopt.

..

1958: Bouw woningen 34, 36 en 38

.


De Zandvoort

Grens Reek/Escharen/Langenboom

Boerderij De Zandvoort 1950, met schaapskooi

1944: Dorus en Mien Claassen met kinderen

In vroeger tijden was de weg die liep van het Hoekske naar Zeeland via de Zandvoort een belangrijkste verbinding. Ook richting Reek kwam men daar vlakbij langs. Het was tevens de route van de Postkoets.
Geen wonder dus, dat daar al zeer lang een herberg te vinden was, waarvan de geschiedenis ver terug gaat. Al in 1806 woonde er een Claassen op deze boerderij, die behoorde tot de Kroondomeinen. In 1864 staat Marten Claassen achter de tap. Toen hij stierf namen zijn kinderen het enige tijd gezamenlijk over. Een van hen, Albertus werd in 1894 alleen de kastelein. Vaak kwam men er voor speciale gelegenheden bij elkaar, zoals o.a. de schutters van de Burgerwacht nadat ze schietoefeningen hadden gehouden op ’t Schuttersveldje, dat in 1921 weer in gebruik genomen was. Familie Claassen vond het rond 1923 teveel worden: een boerderij, een herberg en ook nog een steeds groter wordend gezin. De herbergactiviteiten werden gestaakt.


Zeisweg


De Zeven Morgen/ De Zevenmergens

Fam. Thoonen, Beerschemaasweg 58

De Zeven Morgen was een perceel land dat komende vanuit het dorp Escharen richting jan van Cuijkdijk, lag aan de linkerkant. Sectie A111.

In 1916 bouwt op een gedeelte hiervan, Lambertus(Bertus) Thoonen hier een woning. Het adres wordt dan Beerschemaasweg 58. Later woont zijn zoon Jo Thoonen met zijn gezin hier. De woning is gesloopt eind jaren zeventig.


Zomerdijk


De Zwarte Wiel

Boerderij 'De Zwarte Wiel', Middelrotscheweg 4 en 6.

Kadasterkaart van het gebied 'Aan de Zwarte Wiel' uit 1811.

Uit Bevolkingsregister 1850: ‘Wijk D, nr. 69 en 69a. In het huis van de familie Blom, met de naam De Zwarte Wiel, woonden Peter van der Hagen (geboren 1798, landbou­wer) en Hendrina Kouwenberg (1807, Escha­ren). Zij hadden drie zonen en drie dochters, allen te Escharen geboren: Johanna (1837), Wil­lem (1838), Geertruda (1841), Hent (1842), Jan (1843) en Petronella (1845). De boerderij was 8.31.92 ha groot'.


Maak een Gratis Website met JouwWeb