Home » E

Het Eind

.


Den Elsbosch

Rotscheweg 7

 

Fam. Jan Cuppen 1938

Bouwjaar van deze boerderij wordt geschat op 1760. In oude archieven van het Gasthuis in Grave, komt in het jaar 1669, echter ook de naam: 'de Hof de Elssen' voor. Dus het zou zo maar kunnen dat het om dezelfde boerderij gaat. Lendert van Dommelen is de eerste bewoner die we kennen en deze verkoopt in 1832, de boerderij aan Johannes Cuppen, die toen burgemeester van Escharen was. Den Elsbosch is het stamhuis van vele generaties Cuppen. De laatste Cuppen, Lambert, verkocht deze boerderij in 1971. In dat zelfde jaar brandde de boerderij tot de grond toe af. 


Engelencamp


Van Escharen

Militieregister van Johannes van Escharen, geboren 17 februari 1836 in St. Anthonis, boerenknecht.

.

.

Personen die nu nog leven met de achternaam Van Escharen hebben we niet meer kunnen vinden. In het verleden was dit wel anders zoals het overzicht van het bevolkingsregister van het BHIC laat zien. Vooral in de Gemeente Mill en St. Hubert, kwam deze naam vaak voor.


Escharensche Sluis

Foto van drie jongemannen bij de  Escharense Sluis aan de Hogendijk (de dijk richting Gassel), pal aan de de Maas. Op een kaartje uit 1850 is de sluis aangeven.

.

.


Escharenseveld

.


Esteren

De eerste schriftelijke vermelding dateert van het begin der 13e eeuw. Er wordt gesproken van Escre of Escheren.

In een document van de Abdij van Echternach werd toen het bezit van een hoeve genoemd, die mogelijk al in de eerste helft van de 8e eeuw zou kunnen zijn verworven.
Een Romaans kerkje, gewijd aan de Heilige Lambertus, werd al omstreeks het jaar 1000 gebouwd.
Escharen maakte bestuurlijk deel uit van het Land van Cuijk. Op 20 april 1308 kregen de bewoners gemeenterechten van Jan I van Cuijk.
Door de eeuwen heen zien we veel verschillende namen voor Escharen op topografische kaarten: Eisgheren, Esgharen, Eerschare, Eesscharen, Esseren, Eesseren, Esteren en Estrern.
In de volksmond wordt Escharen nu nog steeds 'Esteren' genoemd.

Mogelijke naamsverklaringen van Escharen zijn: een samenstelling van esc 'es' (ontstaan uit het Germaanse aski*) en haru* 'zandige heuvelrug' of 'Escar', een dijk bij een rivieroever. Hoe dan ook, Escharen lag op hoger gelegen esgronden tussen Maas en Raam.


Maak een Gratis Website met JouwWeb