Waaistraat

Waaiwiel 1900

In een notariele akte uit 1836 vinden we de naam Waaistraat voor het eerst. Tegenwoordig gaat de Waaistraat bij de grens naar Grave over in het Waaiwielpad. De Waaistraat was een zandpad die liep van de Beerschemaasweg naar het 'Waaiwiel'. Op het landkaartje is de Waaiwiel te zien als een rechthoekig water maar oudere kaarten laten een echte  'wiel' zien.

.

de Lage Waaikamp

De lage Waaikampen waren percelen weiland(kampen)  die bij de Waaiwiel (Waijwiel) lagen.

.

Waaiwiel

Hieronder is een akte uit 1764 te zien waarin al over deze wiel gesproken wordt. In nog oudere archieven komen we in 1560, ook de naam 'die Waije' voor deze wiel tegen. 

In de Waaiwiel werd volop gevist. Wanneer de wiel verdwenen is, hebben we nog niet in beeld.

Waijwiel 1837

de Wagenhorst

.

De Westerbolt

Boltschestraat1

Boerderij De Wever

Zanddijk 11

Weversveld

Op een kadasterkaart van 1851: Sectie F 57

In de huidige situatie ligt het Weverveld achter Schrijfakkerweg 12

.

Het Weversveld was een perceel grond dat lag in de 'Lege Hei'. Uit 'het cohier der vaste goederen' uit 1805 was toen de eigenaar, Peter van de Schans. Hij had ook het bijbehorende huis in eigendom.

Waarschijnlijk was daar daadwerkelijk grond waar vlas op verbouwd werd. De grondstof voor de linnenwever. Uit oude archieven blijkt ook dat hier in Escharen vrij veel vlas verbouwd werd. Het perceel ernaast waar later klompenmaker C. van der Cruijsen woonde, was voorheen van zijn vader, Wouter van der Cruijsen. Deze Wouter van der Cruijsen was linnenwever van beroep.

 

In een oud notarisarchief komen we deze akte uit 1842, die hiernaast staat afgebeeld, tegen.

Daaruit kunnen we aflezen dat niet alleen het perceel 'Weversveld' heette maar ook de boerderij.

Het gaat dan om de boerderij aan de Schrijfakkerweg 12. Nu woont daar Fam. van Vondelen maar voorheen woonde daar o.a ook familie Harrie van Dijk- Cuppen.

Ook D. Cuppen- Damen en A. Emons- Opsteeg woonden daar.

Daarvoor heeft er jaren Piet Opsteeg- Meulenpas  gewoond.

En volgens deze akte rond 1842, dus ook Johannes Benkers.

De naam Weversveld voor deze boerderij is al jaren niet meer in gebruik.

 


Wilhelminaboom

De boom op de hoek Molenpad-Bourbonplein, is niet zomaar een boom; het is een zogenaamde 'Wilhelmina-boom'.
Deze herinneringsboom is geplant in 1898 toen Koningin Wilhelmina 18 jaar werd en ging regeren.
Deze lindeboom staat er nu nog steeds!

Volgens het Landelijk Register Monumentale bomen van de Bomenstichting, gaat het om een Winterlinde: Tilia cordata.
Het krantenartikel uit 1938, geeft aan dat er bij de geboorte van prinses Beatrix ook een herinneringsboom geplant zou zijn.

Plattegrond van de kom van Escharen voor de brand van 1941.

Op het kruispunt van de huidige Willem v. Esterenweg, Molenpad en Bourbonplein staat in het midden de Wilhelminaboom.

Willem van Esterenweg

Den Wormkamp

Weiland in eigendom van de Fraters uit Grave. In deze advertentie uit 1881, wordt geadverteerd met de "Verkoop van Uiterwaardsch Hooigras en Verpachting van de Naweide'.

'Den Wormkamp' lag ergens in de uiterwaarden ter hoogte van het huidige Estersveld.