Home » K

Kammerberg

Het gebied De Kammerberg, hoorde bij gemeente en ook parochie, Escharen.

Dit gehucht lag tussen Tongelaar, wat toen gemeente Gassel was, en de Maurik in.

 

Hierboven een afdruk uit het doopboek van 'Parochia S. Lamberti': 3 nov. 1769, geboren te 'Camerberg', Paulina Jans.

 

De boerderijen, Groot en Klein Kammerberg, behoorden bij het landgoed Tongelaar. En werden verpacht.

De naam 'Kammerberg' verwijst naar een hoge akker, waarbij ‘kamer’ wijst op een behuizing.

Onderstaande tekst komt uit het 'kohier der Vaste goederen, Gemeente Escharen, 1806'.

.

.

Gevelsteen die herinnert aan de verwoesting en de wederopbouw.

Op 10 mei 1940 werd Groot Kammerberg tijdens de invasie van de Duitsers verwoest. De boerderij was toen in eigendom van Familie Wagenberg uit Vlijmen en werd gepacht en bewoond door Familie Wim Bens. De boerderij werd onder de regeling 'Wederopbouw' in 1941 herbouwd.

Karweg

De Karweg loopt door het 'Esters Broek'.

Voorheen werd deze karweg dan ook het 'Broekslag' genoemd. De tennisvelden van TV Esteren liggen aan deze weg en het tennispaviljoen heet dan ook 'De Broekslag'.

In 1985 werd aan de Karweg de vis- en schaatsvijver uit gegraven. Tijdens deze uitgraving werd er een paalfundering gevonden van een watermolen uit de 12e eeuw.

Meer u lezen op het tabblad: Bodemvondsten.

Kerkenhoek

Kleine Mulder 

.

Kleine Mulder situatie 1934:

rood: oude boerderij gesloopt

groen: nieuw gebouwd aan de Schrijfakkerweg

.

 

Brand 11-3-1932

.

Korteweg

de Kostverloren

Fam. van der Aa, Hoogeweg 17 nu Hondsdijk 1b,

Kraaienpad

De Krakenburg

In het boekwerk 'Escharen terug in de Tijd' kunnen we het onderstaande lezen over bewoning rond 1850:

 

Bouwhoff De Kraen/Kranenhof

De huidige Kranenhofscheweg loopt langs het perceel waar eens de impossante bouwhoeve/kasteel De Kranenhof gelegen heeft.

Het moet in ieder geval een groot gebouw geweest zijn, omgeven door een gracht.
Op de kaart hiernaast uit 1760 staat zelfs een kasteeltje getekend.

In onderstaand artikel (wat als .pdf te downloaden is) staat het testament uit 1703 beschreven van Vrouwe Aletta Boll.

Zij was de weduwe van rentmeester Johan Ruijl en eigenares van 'den Bouwhoff den Kraen'.

 

Grootgrondbezitters onder Escharen (Artikel uit Brabantse Leeuw 1986)
358 downloads

Op onderstaande kaart uit 1850 is nog goed te zien waar De Kranenhof gelegen heeft. De gracht is er dan nog maar de Hoeve is al verdwenen. Zelfs in het huidige landschap is het perceel nog herkenbaar.

Aan de Kranenhofscheweg ligt nu ook het sportpark 'De Kranenhof'.