Home » P / Q

den Paardenhemel 

.

Weiland 'de Paardenhemel' in de volksmond 'de Perdshimmel', ligt aan de Vegetasscheweg en behoorde oorspronkelijk ook bij boerderij de Vegetas.

Volgens Martien Koolen, amateur archeoloog, is deze naam afkomstig uit de tijd van de belegeringen van Grave. Gesneuvelde paarden werden op dit perceel begraven.

.

het Pannenhuijs


Nog in het midden van de 19e eeuw moet het een keurig verzorgd landgoed met een voorname behuizing zijn geweest aan de kiezelweg van Grave naar Mill getuige de fraaie weergave op de rivierkaart van 1851.

Het wa in het bezit van de familie Van Ham, die een zeepziederij had in Grave. Het 'Pannenhuijs' stond op het landgoed dat toen Rustendaal heette, wat later veranderde in Russendaal. In 1856 nam Theodorus van Sambeek landbouwer te Mill de boerderij “het Pannenhuis” genaamd in bezit. Een huis met pannen was een grote uitzondering, want een pannendak was veel duurder dan van riet of stro, een voorname behuizing dus.

Dit huis is in 1903 overgegaan naar de Familie Goossens. In 1926 komt Franciscus van Boekel met Cato Hofmans er wonen. In 1927 wordt het Pannenhuis gesloopt en wordt er op die plek, Hoekstraat 1, een nieuwe boederij gebouwd. Voor meer informatie zie:  'Historie verdwenen Pannenhuijs' 

.

Het Pastoorskampke


Pellenkamp

Al rond 1250 heeft Escharen een eigen kerk. Later bezat de kerk van Escharen vier succersale kapellen n.l. te Grave, Gassel, Tongelaar en Hal.

De kapel op Hal was toegewijd aan de H. Stephanus.
Het is bekend dat aan deze kapel in 1529 renten waren verbonden.
In 1672 is de kapel verwoest bij een belegering van Grave.

Uit studie van kaartmateriaal uit de 17e eeuw en historische teksten uit Nederlandse archieven blijkt dat aan de huidige Busweg het kampement van Frederik Hendrik moet hebben gelegen.

“Tusschen Esseren ende Velp aende duyen ende ’t Capelleken”, zoals Anthonius Duyk, hoofd van de Raad van State, het in zijn dagboek optekende.

 

Nu nog is er een perceel land aldaar genaamd: de Pellekamp (kapellenkamp). Op het kaartje is te zien dat dit  ligt tussen de Schrijfakkerweg en de Busweg, achter de 'Kleine Mulder'. Hiernaast een advertentie uit een Graafsche Courant van 1911.


Ploegweg 

Ploegweg 2, Noodwoning fam. Marinus Emons, 1948-1954

Ploegweg 2, rond 1955


Polder van Escharen en Gassel

.

De polder van Escharen en Gassel beslaat volgens het kadaster uit 1850, uit 419 bunders, meestal goed bouw- en weiland, hiervan, 235 bunders, liggen onder Escharen.
Het polderbestuur bestaat uit een Dijkgraaf (schout van Grave), 6 Heemraden en een Dijkschrijver.

.


Polder van de Vogelshoek

.


Hoeve de Prins

Op Hoeve de Prins woont sinds 1773,  families Peeters. Daniël Peeters (1828) trouwt met Mechilna Jans (Reek, 1832)
Zij wonen op de Zwarte Wiel en verhuizen naar Hoeve De Prins.
Hier wordt o.a. Petrus Peeters (1876) geboren die later trouwt met Anna Poos (1887).
Petrus en Anna gaan wonen op Hoeve de Prins wonen en krijgen samen 10 kinderen waarvan er 3 al heel jong sterven.

Lees meer over Hoeve de Prins op de pagina Gebouwen/Boerderijen.

 


Quaylaan

Martien Sommerdijk voor zijn ouderlijk huis aan de Quaylaan. Het adres was toen nog Willem van Esterenweg 1D.


Maak een Gratis Website met JouwWeb