Home » R

Roode Haan

.

't Rot

Rotscheweg

De naam Rotscheweg komt van het woord ‘roten’. Deze weg liep langs de akkers die ' Rot genoemd werden. Op deze akkers werd vlas 'geroot'. (Zie 't Rot)

De Rotscheweg was een belangrijke weg. Via deze weg en de Bordscheweg ging men naar landgoed Tongelaar.

Tijdens ontgrondingswerkzaamheden in 1977 zijn langs de Rotscheweg verschillende Middeleeuwse nederzettingen of boeren-erven aangetroffen. Die bewijzen dat dit al een heel oud bewoond gebied is geweest.

De Russendaal

Jezuïet Pater Theodorus Swarts was rector van Mariëndaal, het Jezuïetenklooster langs de Rijksweg in Velp. Dat klooster was in 1865 gebouwd als opleidingscentrum voor novicen.
Hij kocht in 1872 ‘Klein Russendaal’, een boerderij in de Lage Hei te Escharen. De Jezuïeten waren op zoek naar een plek om naar toe te wandelen en er te recreëren in de vrije tijd.
De boerderij werd afgebroken in 1878 en in plaats daarvan werd enkele meters verderop een bergplaats/koetshuis gebouwd dat later als kapel werd gebruikt. De Jezuïeten bouwden daar ook het buitenhuis ''Russendaal'.
Zo stichtten de Jezuïeten daar op Russendaal hun campagne (buitenhuis).

Door de mensen in Esteren werd 'De Russendaal' het 'Swietenbos' genoemd.
Men zag over de Hoogeweg regelmatig een lange rij Jezuïetenpaters in zwarte habijt lopen. Zingend, pratend of biddend vanuit Velp op weg naar de Russendaal.
Het landgoed rondom het huis was prachtig aangelegd met wandelpaden, sportvelden, vijver en later een tennisbaan. Ook de dorpelingen gingen daar zondags wandelen. 

Meer lezen over De Russendaal kunt u op het volgende tabblad van het Esters Heem en op de site van Heemkunde Langenboom.