Home » H

Halsche Beek

.

Halsche Hoek

1913

De Haverzak

De Heesakker

.


Hoeve de Heesbergen

Het gebied tussen de Cuijkschesteeg en de Ekster- Spechtenweg, wordt van ouds her 'in de Heesbergen' genoemd. Of ook wel: 'Op den Berg'. In het Dorpskohier uit 1805 wordt hier al over gesproken.

De boerderij waar rond 1850 Familie Valks woonde en later Wim Loeffen en nu de zoon Frans Loeffen, draagt dan ook de naam 'De Heesbergen'.  Het adres is Eksterweg 4.


De Heihoek

Kwartelweg 2

Bewoners:  Piet Overbeek met zijn gezin

Gezin Frans Arts en Regina Arts-Thoonen,bewoners Den Heihoek


De Hekkens

Een uitgebreid verslag van de boerderijen 'Aan de Hekkens' kunt u lezen bij de pagina Gebouwen-Boerderijen op de website.

.

De drie boerderijen ' Aan de Hekkens' anno 2015:

Graafschedijk 57

Beerschemaasweg 55

Graafschedijk 61


De Helkamp


Den Hoek

Lageheiweg 1, tegenwoordig bewoond door een kleinzoon van Piet Michiels, Henk van de Brand.

1931

25 jarig huwelijk

Petrus(Piet) Michiels en Joanna Michiels- Dinnissen
op boerderij 'den Hoek'.


Het Hof

Kranenhofscheweg 


Het Hommerzaad


De Hondsdijk

Artikel Graafsche Courant 1881

 

 


De Hongerkampen

Links van de Cuijkschesteeg, tussen de Jan van Cuijkdijk en de bebouwing van het Estersveld, liggen de Hongerkampen. Wellicht zo genoemd omdat ‘t om oneffen drassige grond ging, vol stuifduintjes, waarop het vee geen sprietje groen vond en waaraan ook voor akkerbouwers geen cent viel te verdienen.

Een ander verhaal meldt dat de letterlijk aan de dijk gezette huurtroepen van Prins Maurits daar hun kamp hadden opgeslagen. Omdat ze geen soldij meer kregen, moesten ze bedelen om niet van de honger om te komen.


Hoog Hall


Hooge Raam

Dit is het tweede stuwtje in de Hooge Raam, tussen de Zandvoortsestraat en de Gaafsche Raam. Het stuwtje aan de Busweg (foto) en de Zandvoortsestraat zijn monumentaal en gebouwd rond 1930.


Hoogeweg

Na verschillende voorvergaderingen met het provinciaal bestuur en de besturen van Escharen, Mill en Wanroy werd in 1859 besloten om gezamenlijk een weg aan te leggen, beginnende ten zuiden van de Elftweg te Grave, over het grondgebied van Escharen naar Mill en Wanroy, tot aan de Beugense grens.
In verband met de Beersche Overlaat moest dit een hoge weg worden.

 

In de kosten van deze weg zal de provincie een derde deel bijdragen. De overige twee derde delen moeten opgebracht worden door de gemeenten en wel Mill vijf achtste deel, de gemeente Escharen en Wanroy elk de helft van de resterende drie achtste delen. 
Ook op deze basis zullen de onkosten van onderhoud van de weg verdeeld worden. Het geld voor duurzaam onderhoud zal worden gevonden uit de opbrengsten door op de weg te plaatsen tollen. 
In 1860 was de smalle grindweg van Grave naar Wanroij gereed en kwamen er hier 2 tolposten: 1 bij ’t Huukske en 1 op de Kouwenoord.

 


De tolgelden voor doorgang waren:


- Voor ieder rij- of voertuig met vier wielen, bespannen met niet meer dan één paard: 5 cent.


- Voor een kar of voertuig bespannen met één paard, os, stier of muilezel: 4 cent.


- Voor ieder rij- of voertuig met vier wielen, bespannen met meerdere paarden, voor ieder paard: 3 cent.

- Voor ieder gezadeld paard: 2 cent.
Voor ieder ongezadeld paard: 1⁄2 cent.


- Voor ieder stuks hoornvee, groot of klein en welken ouderdom: 1 cent.


- Voor ieder varken, jong en oud en welk gedreven wordt: 1⁄2 cent.


- Voor iedere ezel, bespannen of niet bespannen: 1 cent.


- Voor een hondenwagen of kar, bespannen met één of meer honden: 1 cent.
Voor een schaap: 1 cent.


- Voor een kudde schapen voor elke vijf stuks: 1 cent


De kosten van bemanning en onderhoud van de tolposten onder Escharen waren per jaar hoger dan dat het opleverde. Op 1 januari 1874 werden de tolposten in de gemeente Escharen daarom opgeheven.

 

 

Begin jaren tachtig wordt de Hoogeweg verbreed en uitgebreid met aan weerszijden een fietspad.

Hiernaast een foto gemaakt van de boerderij, Hoogweg 25, vlak voordat deze in 1982 gesloopt werd. Toentertijd werd deze bewoond door Familie Jo van Boekel- Verbruggen. Op deze plaats, zij het iets verder van de weg af, is een nieuwe boerderij herbouwd.

De boerderij van Toon Laurensen (Tontje de Nijperd), Hoogeweg 27, is toen ook gesloopt en maar niet herbouwd.

 


Maak een Gratis Website met JouwWeb