Home » B

Beerschemaasweg

.


de Bello

1865


Bloemersbos


Boekelsche Kamp

Advertentie Graafsche Courant 1870


de Bolt

Kaart 1794

Kaart 1851

.

....

De 3 'Boltsche Hoven':

De Oosterbolt,

Boltschestraat 3

De Middelbolt,

Boltschestraat 2

De Westerbolt,

Boltschestraat 1


het Boltsbroek

De weilanden bij de 'Groote Mulder', Sectie F 440, liggen op het 'Boltsbroek'.

Op deze plaats, Hoogeweg 19A, heeft  Fam. van Melis nu een Campingboerderij met de naam:

'De Boltsebroek'.


Boltschedijk

Uitsnede kaart 1850

De Boltschedijk ging over op de Hondsdijk en moest buurtschap De Bolt beschermen tegen het water van de Beersche Maas. In de jaren zestig is deze afgegraven en tegenwoordig heet dit de Boltschestraat.

 

De Boltschedijk was tevens de grenscheiding tussen gemeente Velp en Escharen.

De boerderij aan de Boltschestraat 3, De Oosterbolt,  links onderaan op de kaart en hiernaast op de foto te zien, lag in gemeente Velp.

Het laatste stuk van de Boltschedijk heette de Middelweg. Pas na het afgraven en aanleggen van de Boltschestraat werd deze alleen nog toegankelijk vanaf de Kranenhofscheweg.

 

In een notarisakte uit 1861 gemaakt bij de verkoop van de Oosterbolt staat onderstaande tekst over de Boltschedijk: 

'Wordende deze bouwhoeve verkocht met het regt om op de Gemeentens gronden van Escharen te mogen heijen en weijen alsmede daarop vlaggen te maaijen en halen als hebbend die bouwhoeve sedert onheuglijke tijden tot hiertoe dat regt gehad, voorts met het regt van het gebruik van den dijk loopende van den Wester- tot den Middelbolt met een sluisje in dien dijk alsmede met een vaarweg daarover loopende van voorbij den Oosterbolt tot aan het Broek mits belast met het onderhoud als van ouds...'


Den Bogaard/De Borgert

Gezin (Theodorus)Dorus Cuppen-.

In het 'Quohier der vaste goederen' uit 1805 staat het volgende hierover vermeld: 

An Hermens, een huijs met eenen morgen Bouw en Groesland genaamd den Boogaard. Belend eenerzeijds en eynde de Heer van Tongelaar en de eynde de Schouweg.


Meester Bongaardsweg

In 1968 krijgt hoofdonderwijzer Frans M. Bongaards(1902-1981) als afscheidscadeau van Gemeente Grave symbolisch, een straatnaambord.
Het stukje Veldweg gelegen tussen de Bourbonplein en de Graafschedijk, heet voortaan: Meester Bongaardsweg.
Aan deze straat stond immers ook de oude Lagere School en daar begon Bongaards zijn loopbaan als onderwijzer.


Den Bonten Os

advertentie 1921


De Bourbonplein

Dorpsplein voor 1940

.


't Broek


de Broekse Wielen

Het golvend rivierduinachtig terrein Vogelshoek, ook bekend als "Broekse Wielen", is in 1985 tijdens een ruilverkaveling door Gemeente Grave overgedragen aan Staatsbosbeheer.


Het totale gebied aan de Bordscheweg en Fazantenweg, beslaat bijna 14 hectare en omvat een afwisseling van waterplassen, een deel van de oude rivierdijk, schrale (rivierduin)graslanden, bos en een open polderlandschap.


De zo'n tweehonderd jaar geleden na een dijkdoorbraak ontstane wielen in Vogelshoek liggen aan een ringdijk, die de oorspronkelijke Vogelshoek en de aangrenzende polder van Escharen tot 1942 beschermde tegen de hoge waterstanden van de Maas, het overstromen van de lage gronden door de Beerse Overlaat en de stagnerende afvoer van de Graafsche Raam met zijn voedselrijk Peelwater.


Het gaat om een groep van acht wielen. Vijf hiervan hebben nu het karakter van een ven, terwijl de anderen wel hun karakter als diepe van een rivier geïsoleerde kleine wielen hebben behouden.

 

Lees meer over de natuur van de 'Broekse Wielen' op de site van IVN Grave.


Brugkampke

Het onderhoud van de brug was gekoppeld aan de pacht van een weiland aan de Maas achter de Vegetas. Dit weiland werd dan ook het 'Brugkampke' genaamd.

We weten dat de brug o.a. onderhouden werd door de Anthonius(Toon) Bardoel en zijn zwager Ties Poos. Zij woonden vlak bij de brug, in een huisje naast de boerderij waar later Frans Spanjers woonden.


De Bruinsbergen

 

Op deze pagina van het EstersHeem kunt u alles over de historie van De Bruinsbergen lezen.

 


De Bullen

.


Hoge Burcht

Op de 'Hoge Burcht' in Escharen moet een Romeinse herenboerderij gestaan hebben.
Daar is door Martien Koolen in 1979 een schat gevonden van 39 bronzen munten en een gouden munt van keizer Nero 54 68 na Chr. Waarschijnlijk hebben de boerderijen in onze streek graan geleverd aan de Romeinse troepen langs de Maas.
Op de Hoge Burcht zijn twee uitzonderlijke Romeinse vondsten gedaan. Een gave dakpan met een lengte van 54, 5 cm de grootste tot nu toe bekende Romeinse nokpan en een fragment van een bronzen plaat met inscriptie.
Meer lezen kunt u bij Bodemvondsten/Hoge Burcht.

.


De Bus


Maak een Gratis Website met JouwWeb