Home » L

Lage Hei

Lageheiweg

/assets/img/placeholder-select.nl-NL.svg
lambertusdeklein.jpg

Lageheiweg 7, Bertje en Kaatje de Klein- Engels


Lagen Hof

GRC1909_1127_00003-1.jpg

Lage Peel

Langenboom

/assets/img/placeholder-select.nl-NL.svg
BWB1942_0704_00002-1.jpg

't Langven

Het Langven maakt deel uit van het gebied 'De Maurik'. Voor het herstel van het ven is ca. 60.000 m³ grond ontgraven. De natuurwaarde van het ven wordt o.a. bepaald door de aanwezigheid van kwelminnende planten waaronder het zeldzame Galigaan (Cladium mariscus) Het 'Langven' is op 15 juni 1997 officieel overgedragen aan Staatbosbeheer, die het ven en de omgeving beheert. Daarbij wordt gebruik gemaakt van koeien en andere grazers.

 

GRC1922Langven.jpg

Lage Weg

Tegenwoordig noemen we deze weg vanaf de brug naar De Brouwketel, de Beerschemaasweg. In het verleden heeft deze echter verschillende andere namen gehad.

In de notulen van de Raadsvergadering van 1-10-1821, lezen we hierover het volgende:
'Afslechting van den weg tussen de Bolt en de Escharense brug. Deze weg vanouds genaamd 'den Kerkdijk', is sedert onheuchelijke tijden een Heerbaan of Landstraat geweest.'

Na de naam 'Kerkdijk', werd deze straat de Lage Weg genoemd. Waarschijnlijk in tegenstelling tot de Hoogeweg.

GRC1930_1126_00002.jpg

1930

Als de Beersche Maas kwam, stroomde deze weg elke keer onder water. Men werd dan met roeibootjes vanaf de Hoogeweg naar de Zanddijk overgebracht. Dit was elke winter een paar keer nodig. Om die reden kreeg men in de LageHei, aan de Liefkeshoekschestraat, een winter(nood)-school.


Het Leurenbroek

Liefkeshoekschestraat

.


Het Liesbroek

.

In onderstaande akte uit 1751 wordt al gesproken over het Liesbroek. (broek = moerassig land) Het was weidegrond dat buiten de polder van de Vogelshoek lag, in de traverse van de Beersche Maas.